Údolí historie nově i v anglické jazykové mutaci

Úspěšně jsme dokončili překlad dalšího turistického portálu! Anglické jazykové mutace se dočkalo Údolí historie, pravděpodobně nejsložitější web s bohatým obsahem a velkou spoustou fotografií.

Pokračujeme tak v překladech všech našich informačních portálů,  tedy www.udolisvratky.cz,  www.udolisportu.cz,  www.udolihistorie.cz a  www.udolikultury.cz. Přestože náš region objevuje stále větší množství zahraničních turistů, a přímo ve Víru máme kemp plný holandských turistů, množství anglicky nebo německy psaných propagačních materiálů v kraji najdete jen naprosté minimum. Od začátku projektu Údolí Svratky se snažíme tento fakt napravovat a veškeré informace průběžně vydáváme nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Stejně tak většinu našich webových stránek najdete minimálně ve dvou jazykových mutacích. Tím posledním důležitým článkem jsou pak kvalifikovaní a jazyky ovládající zaměstnanci na turisticky exponovaných místech, což se postupem času v rámci regionu konečně začíná měnit. 

Zpět na přehled

Nahoru