Kaple Nejsvětější Trojice - Švarec

Ve Švařci při silnici k Brťoví můžeme obdivovat kapli Nejsvětější Trojice, kterou si vystavěli zbožní horníci jako typickou ukázku lidové architektury. Na zděnou stavbu navazuje dřevěná kruchta a dřevěná vížka, jež je pokryta šindelem. Kos-telní podací se zde uvádí k roku 1596. O slavných poutích se zde scházelo až 17 procesí. Velkou opravou prošla kaple v roce 1857. Její nejstarší vyobrazení z roku 1798 vydal ve své sbírce Moravské pohledy Jan Nepomuk hrabě Mitrovský.

Informace

Kaple Nejsvětější Trojice u obce Švařec je státem chráněnou nemovitou kulturní památkou (číslo ÚSKP: 34473/7-4139). Doba vzniku kaple není známa, nicméně její sepětí s důlními aktivitami v okolí napovídá, že je nutno hledat kořeny stav-by ve 13. století. V blízkém okolí kaple je známo několik středověkých důlních děl, zejména lokalita Havírna (cca 1 km vzdušnou trasou na JV).

Prvá písemná zmínka se hlásí až do roku 1582. Nynější podobu kapli vtiskly zejména dvě přestavby z 18. století (prvá proběhla kolem roku 1700, druhá v 60. letech). Kaple je navýšena o úsek zdiva prolomený půlkruhovými okny, vzniká stávající hudební kruchta a západní předsíň. V roce 1857 kapli opravil hrabě Mitrovský, ovšem k zásadní změně kaple nedošlo. Během 2. světové války kaple patrně utrpěla, neboť už v roce 1946 je nad lodí vyzdvižen nový krov. Na jeho stavbu bylo použito velmi kvalitní dřevo. K severní stěně kaple původně přiléhal svah. V 50. letech došlo k jeho odkopá-ní a vzniku úzké uličky zpevněné tarasní kamennou zdí.

 

Zdroj Jan Večeřa 

Kontakt

Koordinátor

Koordinátor

Údolí Svratky a.s.
Telefon

Telefon

(+420) 566 566 566
Provozovatel

Provozovatel

Nahoru