Kostel svatého Michaela - Vítochov

Římskokatolický kostel svatého Michaela archanděla, který se nachází na kopci nad Vítochovem v nadmořské výšce 626 m, patří mezi nejstarší kostely na Moravě. V současné době patří do farnosti Bystřice nad Pernštejnem ve žďárském děkanátu brněnské diecéze a bohoslužby se v něm konají jen příležitostně. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Popis

Kostel je postaven z lomového kamene vyspárovaného vápennou maltou a působí dojmem tvrze. Je obklopen hřbitovem obehnaným kamennou zdí s márnicí. Přístup na hřbitov je dvěma branami, od „Vítochova“ a od „Písečného“. Kostel je orientovaná svatyně, kterou tvoří téměř čtvercový presbytář s valenou klenbou a mírně obdélná loď s trámovým stropem. Na jižní straně lodi je přistavěna věž, která, jak lze vidět, je stavěna natřikrát. Na věži jsou dva zvony, oba s nápisy. Větší s nápisem „Tento gest zwon duelan kecty kwale tut obci 1535“ a menší asi z 15. století s nápisem „lit k czti a chwale panu bohu a panny Marige a swatemu Waczlawu“. Na severní straně presbytáře se nachází sakristie, která byla přistavěna dodatečně a je přístupná z presbytáře. Vchod z presbytáře byl pravděpodobně probouraný až dodatečně v místě tzv. sedile. Propojení mezi presbytářem a lodí je gotickým lomeným obloukem.

Historie

Kostel sv. Michaela byl podle legendy vystavěn z popudu svatého Metoděje, který jej měl osobně vysvětit. Prý na místě, kde se ujala borovice zasazená kořeny vzhůru. Býval označován jako kostelík „U Sedmi borů“ právě podle stromů, které zde rostly zdánlivě kořeny vzhůru. Poslední z nich vzal ovšem za své v roce 1976. Kostelík je převážně raně gotickým jednolodím snad z 1. pol. 13. století. Ve 2. pol. 13. století byla loď zvýšena a vznikla dnešní podoba čtyřbokého kněžiště.

Švédové měli v roce 1645 v kostele upálit kněze. Pod podlahou chrámu se našlo 13 koster v presbytáři a dalších 40 v lodi, jedna měřila 210 cm! Kostel byl opravován roku 1661 a důkladně pak v roce 1967. Nejcennějšími památkami uvnitř kostelíku jsou kamenná křtitelnice z pol. 13. století a menza z původního kamenného oltáře, která je dnes zazděna za křtitelnicí. Fresky asi z poloviny 14. století byly odhaleny v roce 1949, restaurovány v roce 1967 a 2005. Představují Vjezd do Jeruzaléma, Poslední večeři Páně, Ježíšovo umučení a Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení Páně, Poslední soud, Krista vševládnoucího a další výjevy z pašijí.

Mladší zvon na věži odlil v roce 1535 Adam z Meziříčí, druhý je ještě o století starší. V kostelíku se zachovalo několik zajímavých kamenů. Od vítochovského kostela se naskýtají krásné výhledy do okolí. Natáčel se zde jeden díl televizního seriálu Paměť stromů.

 

Zdroj - Wikipedia

Kontakt

Koordinátor

Koordinátor

Údolí Svratky a.s.
Telefon

Telefon

(+420) 566 566 566
Provozovatel

Provozovatel

Nahoru