Štola Mír 

V příkrém svahu asi 300 m východně od mostu přes Svratku v Borovci, asi 50 m nad štolou Na Barytě, se nachází nejvýznamnější novodobé dílo v revíru, nazvané Mír.

Informace

Vstup do štoly je opatřen železnými dveřmi. Štola se po 70 m se stočila do SV směru a rozdělila se ve dvě větve: východní chodba má délku asi 135 m, západní 232 m. V celém díle je řada rozrážek, nejzápadnější část je uzavřena mříží z důvodu ochrany netopýrů. Štola je vyražena po křemen-barytové žíle, či spíše nepravidelném žilníku, s chalkopyritem, malachitem a azuritem, lokálně i s galenitem a sfaleritem. Nejbohatší Cu-zrudnění bylo zastiženo v prokřemenělých mramorech v místech rozvětvení štoly. Štola byla ražena při geologickém průzkumu v letech 1959 – 1963, halda se nacházela na protějším břehu Svratky.

 

Zdroj - muzeum.mineral.cz

Kontakt

Koordinátor

Koordinátor

Údolí Svratky a.s.
Telefon

Telefon

(+420) 566 566 566
Provozovatel

Provozovatel

Nahoru