Hrad Skály - Štarkov

Kopec Štarkov vypínající se nad Javorkem a Novým Jimramovem si chrání svá tajemství. Na jeho vrcholku kdysi stával mohutný hrad Skály. Jeho pozůstatky jsou tam dodnes. Hrad je datován písemnými prameny velice přesně. První zpráva je z roku 1380 a zbořen byl někdy v létě 1440.

Informace

Přestože existence panského sídla nebyla nikterak dlouhá, jeho osudy by vydaly na dlouhé vyprávění. Postavit jej nechal Archleb ze Stařechovic. Po něm na hradě sídlil jeho syn Erhard, který se už psal ze Skal. Byl nejvyšším moravským sudím a jedním z nejbližších lidí markraběte Jošta. Erhard zemřel v roce 1415 a v té době měl dvě nezletilé dcery, jejichž poručnictvím pověřil Erharta Pušku z Kunštátu. Jeho manželka, která pocházela z Vildenbergu, hrad Skály i s dětmi opustila a Puška začal hrad spravovat tak, že do něho umístil svou loupežnou družinu.

Hradu takto začala druhá etapa, namísto panstva se v něm usídlila loupeživá horda Pušky z Kunštátu. Václav IV., ve snaze zabránit loupeživým družinám v jejich činnosti, vydal dekret, ve kterém přislíbil, že kdo sepíše své členy a zanechá loupeživého způsobu života nebude nadále stíhán. Na tento popud Puška z Kunštátu sice list sepsal, ale loupežení nezanechal, a tak se s nimi setkáváme znovu - v Jihlavských černých knihách, kde jsou sepsány výpovědi lupičů vyslýchaných v různých místech v záležitostech, které se nějakým způsobem týkaly Jihlavy.

Pak už nastala poslední fáze, kterou hrad procházel. Ta začala v roce 1419, kdy Puška z Kunštátu zemřel a zbytek jeho družiny přešel k husitům. V roce 1439 se setkáváme na Skalách s husitským hejtmanem Janem z Brezan, který na hradě držel velice silnou posádku. Proto se zemská správa snažila s Janem z Brezan dohodnout. V roce 1439 byl pozván na jednání do Velkého Meziříčí, kam se ale nedostavil.

Podle nejnovějších historických dokladů, které máme k dispozici, probíhala následně s Janem z Brezan složitá vyjedná-vání vedená přes dalšího husitského hejtmana Kostku z Postupic, který se mezitím stal správcem Litomyšle. Jan se dostavil na jednání do Polné, kde s ním byla uzavřena dohoda, že za výkupné odstoupí hrad Skály.

Hradní palác byl sice vyklizen, ale část husitské podsádky na hradě zůstala. O hrad byl následně sveden těžký boj, což dokumentují desítky dělových koulí, které byly nalezeny při archeologickém výzkumu.
 

Zdroj - zdarsky.denik.cz

Kontakt

Koordinátor

Koordinátor

Údolí Svratky a.s.
Telefon

Telefon

(+420) 566 566 566
Provozovatel

Provozovatel

Nahoru